Kết nối với chúng tôi

Bài viết ".Js hay"

  • tong-hop-mot-so-doan-javascript-vui-nhon tong-hop-mot-so-doan-javascript-vui-nhon

    Thủ thuật Facebook

    Tổng hợp một số đoạn JS-JavaScript vui nhộn

    Bởi 10/04/2014

    1. Code chơi bắn tăng ngay trên website: javascript:var s = document.createElement('script');s.type='text/javascript';document.body.appendChild(s);s.src='http://erkie.github.com/asteroids.min.js';void(0); Code này không còn...

Xem thêm
Lên trên