Kết nối với chúng tôi

Download Speed CAD + Hướng dẫn cài đặt cho AutoCAD (Google driver)

Download Speed CAD + Hướng dẫn cài đặt cho AutoCAD (Google driver)

Hướng dẫn cài Speed CAD cho AutoCAD (công cụ vẽ CAD nhanh)

Link tải file:
tải về máy

Hướng dẫn cài đặt:
Bước 1: Dành cho các phiên bản CAD lớn hơn 2010 (những bản CAD thấp hơn bỏ qua bước này)
– Mở Notepad với quyền Administrator
(tìm Notepad với công cụ tìm kiếm ở thanh Start, Click chuột phải vào chọn Run as Administrator, nếu máy tính có hiện thông báo gì thì ấn OK)

Download Speed CAD + Hướng dẫn cài đặt cho AutoCAD (Google driver)

– Chọn File -> Open trong Notepad

Download Speed CAD + Hướng dẫn cài đặt cho AutoCAD (Google driver)

– Truy cập vào thư mục sau trên máy tính C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD X\Support (hoặc C:\Program Files (x86)\Autodesk\AutoCAD X\Support)
Lưu ý: X là phiên bản CAD, do bước này áp dụng với CAD 2010 trở lên nên X có giá trị từ 2010 – 2018
– Chọn All Files, rồi chọn đến file acadX.lsp như hình dưới để mở

Download Speed CAD + Hướng dẫn cài đặt cho AutoCAD (Google driver)

Lưu ý: X là giá trị như bước ở trên, ở đây mình chọn acad2014.lsp vì phiên bản CAD hiện tại của mình là 2014
– Tìm đến dòng (if (not (= (substr (ver) 1 11) “Visual LISP”)) (load “acadXdoc.lsp”))
rồi thêm 2 dòng sau vào ngay phía dưới như hình
(load “support\\PATH.fas”)
(load “support\\APPLOAD.fas”)

Lưu ý: X vẫn là giá trị ở các bước trên
Download Speed CAD + Hướng dẫn cài đặt cho AutoCAD (Google driver)
– Xong rồi Save lại bằng Ctrl + S
Bước 2: Cài đặt, dành cho tất cả các phiên bản CAD
– Mở file tải về từ đầu bài đăng, Click chuột phải và chọn Run as Administrator (nếu có thông báo thì cứ chọn Yes)
Download Speed CAD + Hướng dẫn cài đặt cho AutoCAD (Google driver)
– Cửa sổ mới hiện ra, chọn Next
Download Speed CAD + Hướng dẫn cài đặt cho AutoCAD (Google driver)

– Tiếp tục chọn Next

Download Speed CAD + Hướng dẫn cài đặt cho AutoCAD (Google driver)

– Chọn SpeedCAD, rồi Next

Download Speed CAD + Hướng dẫn cài đặt cho AutoCAD (Google driver)

– Chọn Toi da doc va dong y, rồi Next

Download Speed CAD + Hướng dẫn cài đặt cho AutoCAD (Google driver)

– Click vào nút Browser ở bên phải đường dẫn để chọn lại đường dẫn đến thư mục cài đặt AutoCAD

Download Speed CAD + Hướng dẫn cài đặt cho AutoCAD (Google driver)

– Các bản CAD 2010 trở lên, 64 bit, thì thường nằm trong thư mục C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD X, chọn xong thì ấn OK

Download Speed CAD + Hướng dẫn cài đặt cho AutoCAD (Google driver)

– Chọn Install

Download Speed CAD + Hướng dẫn cài đặt cho AutoCAD (Google driver)

– Chọn Yes (nếu có thông báo này)

Download Speed CAD + Hướng dẫn cài đặt cho AutoCAD (Google driver)

– Quá trình cài đặt đang được thực hiện

Download Speed CAD + Hướng dẫn cài đặt cho AutoCAD (Google driver)

– Cài đặt xong thì chọn Exit để thoát

Download Speed CAD + Hướng dẫn cài đặt cho AutoCAD (Google driver)
– Sau khi cài đặt xong thì có 1 file excel hiện ra, là danh sách các lệnh tắt
3/5 - (1 bình chọn)

Các bình luận

Cùng chuyên mục Quảng cáo

Lên trên