Kết nối với chúng tôi

Hướng dẫn cách khóa ổ đĩa không cần phần mềm với Bitlocker

Hướng dẫn cách khóa ổ đĩa không cần phần mềm với Bitlocker

Bước 1: Bạn nhấn chuột phải vào ổ đĩa muốn khóa chọn Turn on BitLocker .

Hướng dẫn cách khóa ổ đĩa không cần phần mềm với Bitlocker

Bước 2: Tích vào ô Use a password to unlock the drive rồi nhập mật khẩu vào 2 ô Enter your password Reenter your password . Sau đó nhấn nút Next .

Hướng dẫn cách khóa ổ đĩa không cần phần mềm với Bitlocker

Bước 3: Sao lưu khóa dự phòng sử dụng khi bạn quên mật khẩu. Bạn có thể lưu vào bất kỳ nơi nào trong các lựa chọn:

  • Save to your Microsoft account: Lưu vào tài khoản Microsoft
  • Save to a USB flash drive: Lưu vào USB
  • Save to a file: Lưu vào máy tính
  • Print the recovery key: In ra giấy

Lưu xong thì bạn nhấn nút Next để tiếp tục.

Lưu ý: Bạn phải lưu key dự phòng thì nút Next mới sáng lên cho bạn nhấn

Hướng dẫn cách khóa ổ đĩa không cần phần mềm với Bitlocker

Bước 4: BitLocker sẽ tự động mã hóa khi bạn thêm các tập tin mới vào ổ đĩa. Tuy nhiên, bạn cần phải lựa chọn cách mã hóa đối với những tập tin đã có trên ổ đĩa.

Ở đây có 2 lựa chọn

  • Encrypt used disk space only (faster and best for new PCs and drives): Chỉ mã hóa không gian lưu trữ trên ổ đĩa đã được sử dụng. Khuyên dùng với máy tính mới – nhanh hơn .
  • Encrypt entire drive (slower but best for PCs and drives already in use): Mã hóa toàn bộ ổ đĩa. Khuyên dùng với máy tính đã sử dụng một thời gian – chậm hơn .

Chọn xong, bạn nhấn nút Next .

Hướng dẫn cách khóa ổ đĩa không cần phần mềm với Bitlocker

Bước 5: Ở bước này cũng có 2 lựa chọn:

  • New encryption mode (best for fixed drives on this device): Nếu khóa ổ đĩa cố định trên máy tính thì chọn lựa chọn này.
  • Compatible mode (best for drives that can be moved from this device): Nếu khóa ổ đĩa rời có thể di chuyển sang thiết bị khác thì chọn lựa chọn này.

Chọn xong, bạn nhấn nút Next để tiếp tục.

Hướng dẫn cách khóa ổ đĩa không cần phần mềm với Bitlocker

Bước 6: Nhấn nút Start encrypting .

Hướng dẫn cách khóa ổ đĩa không cần phần mềm với Bitlocker

Bước 7: BitLocker bắt đầu mã hóa ổ đĩa. Bạn vẫn có thể sử dụng máy tính khi quá trình mã hóa diễn ra, nhưng sẽ làm cho quá trình mã hóa chậm hơn chút.

Hướng dẫn cách khóa ổ đĩa không cần phần mềm với Bitlocker

Bước 8: Thông báo mã hóa dữ liệu trên ổ đĩa thành công, bạn nhấn nút Close để đóng thông báo này.

Hướng dẫn cách khóa ổ đĩa không cần phần mềm với Bitlocker

Sau khi mã hóa xong, ổ đĩa sẽ được khóa lại trong lần khởi động tiếp theo, bạn cần mở khóa để sử dụng.

Biểu tượng ổ đĩa được khóa với BitLocker (như hình dưới là ổ D).

Hướng dẫn cách khóa ổ đĩa không cần phần mềm với Bitlocker

2. Hướng dẫn mở khóa ổ đĩa (chỉ phải mở khóa mỗi khi khởi động máy tính)

Bước 1: Bạn nhấn chuột phải vào ổ đĩa được khóa với BitLocker chọn Unlock Drive…

Hướng dẫn cách khóa ổ đĩa không cần phần mềm với Bitlocker

Bước 2: Nhập mật khẩu rồi nhấn nút Unlock .

Hướng dẫn cách khóa ổ đĩa không cần phần mềm với Bitlocker

Lúc này ổ đĩa sẽ được mở khóa (như hình dưới là ổ D).

Hướng dẫn cách khóa ổ đĩa không cần phần mềm với Bitlocker

3. Hướng dẫn cách thay đổi mật khẩu khóa ổ đĩa

Bước 1: Mở khóa ổ đĩa với mật khẩu cũ.

Bước 2: Nhấn chuột phải vào ổ đĩa chọn Change BitLocker password .

Hướng dẫn cách khóa ổ đĩa không cần phần mềm với Bitlocker

Bước 3: Nhập mật khẩu cũ vào khung Old password và nhập mật khẩu mới vào 2 khung New password Confirm new password rồi nhấn nút Change password .

Hướng dẫn cách khóa ổ đĩa không cần phần mềm với Bitlocker

Bước 4: Sau khi xuất hiện dòng thông báo The password has been successfully changed là bạn đã đổi mật khẩu thành công rồi đó.

Hướng dẫn cách khóa ổ đĩa không cần phần mềm với Bitlocker

4. Hướng dẫn sử dụng khóa dự phòng khi quên mật khẩu

Bước 1: Bạn nhấn chuột phải vào ổ đĩa chọn Unlock Drive…

Hướng dẫn cách khóa ổ đĩa không cần phần mềm với Bitlocker

Bước 2: Tại cửa sổ nhập mật khẩu, bạn nhấn vào dòng More options .

Hướng dẫn cách khóa ổ đĩa không cần phần mềm với Bitlocker

Bước 3: Tiếp tục nhấn vào dòng Enter recovery key .

Hướng dẫn cách khóa ổ đĩa không cần phần mềm với Bitlocker

Bước 4: Mở key recovery (khóa dự phòng) bạn sao lưu lại khi đặt BitLocker, copy (chép) key trong phần Recovery Key .

Hướng dẫn cách khóa ổ đĩa không cần phần mềm với Bitlocker

Bước 5: Paste (dán) key này vào khung mở khóa BitLocker rồi nhấn nút Unlock .

Hướng dẫn cách khóa ổ đĩa không cần phần mềm với Bitlocker

5. Mở trang quản lý BitLocker

Cách 1: Bạn nhấn chuột phải lên ổ đĩa được khóa với BitLocker (đã mở khóa) chọn Manage BitLocker .

Hướng dẫn cách khóa ổ đĩa không cần phần mềm với Bitlocker

Cách 2:

Bước 1: Bạn mở Control Panel

Bước 2: Chọn System and Security (chú ý chế độ View by Category).

Hướng dẫn cách khóa ổ đĩa không cần phần mềm với Bitlocker

Bước 3: Nhấn vào dòng Manage BitLocker .

Hướng dẫn cách khóa ổ đĩa không cần phần mềm với Bitlocker

Bước 4: Giao diện quản lý BitLocker. Ở đây bạn có thể Sao lưu khóa dự phòng, đổi mật khẩu, xóa mật khẩu, bật tự động mở khóa, tắt BitLocker.

Hướng dẫn cách khóa ổ đĩa không cần phần mềm với Bitlocker

6. Hướng dẫn cách bỏ khóa ổ đĩa (tắt BitLocker)

Bước 1: Bạn vào trang quản lý BitLocker (xem hướng dẫn ở phần 5 phía trên)

Bước 2: Nhấn vào dòng Turn off BitLocker trong phần ổ đĩa bạn muốn tắt BitLocker. Xuất hiện cửa sổ xác nhận, bạn nhấn nút Turn off Bitlocker .

Hướng dẫn cách khóa ổ đĩa không cần phần mềm với Bitlocker

Bước 3: Bắt đầu quá trình giải mã. Sau khi giải mã xong thì đồng nghĩa với việc khóa ổ đĩa sẽ được bỏ.

Hướng dẫn cách khóa ổ đĩa không cần phần mềm với Bitlocker

Chúc các bạn thành công!!!

Nguồn: Thuthuattienich.com

4.3/5 - (3 bình chọn)

Các bình luận

Cùng chuyên mục Thủ thuật máy tính

Lên trên