Kết nối với chúng tôi

Link Download Windows 10 Official MSDN (bản chính thức) 2017

Link Download Windows 10 Official MSDN (bản chính thức) 2017

Link Download Windows 10 Official MSDN (bản chính thức)

Từ MSDN

* Bản Multiple Editions: Home + Pro
(Tùy chọn trong quá trình cài đặt)
* Tất cả đều là bản English – US (International)
* Key Active bằng KMS:
Chạy CMD với quyền Administrator:
slmgr /ipk KEY
slmgr /skms kms.aglc.cc
slmgr /ato

Link Download Windows 10 Official MSDN (bản chính thức)

So sánh các phiên bản Windows 10:

Link Download Windows 10 Official MSDN (bản chính thức)
Windows 10 (Multiple Editions) (x86) – DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015

File Name: en_windows_10_multiple_editions_x86_dvd_6848465.is o
Languages: English
SHA1: D927A91E1DD7D9C6023D0DA1DBCB16DEFEC5B6C1
Link download: Fshare | Tenlua | Upfile | Google Drive | Inclouddrive | Megashare | Baidu

Windows 10 (Multiple Editions) (x64) – DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015

File Name: en_windows_10_multiple_editions_x64_dvd_6846432.is o
Languages: English
SHA1: 60CCE9E9C6557335B4F7B18D02CFE2B438A8B3E2
Link download: Fshare | Tenlua | Upfile | Google Drive | Inclouddrive | Megashare | Baidu

Windows 10 N (Multiple Editions) (x86) – DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015

File Name: en_windows_10_n_multiple_editions_x86_dvd_6846435. iso
Languages: English
SHA1: 2E3519C0323FC92CA5B6BA5758E9E3AF868621B0
Link download: Fshare | Tenlua | Upfile | Google Drive | Inclouddrive | Megashare | Baidu

Windows 10 N (Multiple Editions) (x64) – DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015

File Name: en_windows_10_n_multiple_editions_x64_dvd_6846434. iso
Languages: English
SHA1: A038780A94EE490F288530A24464AE54C604A292
Link download: Fshare | Tenlua | Upfile | Google Drive | Inclouddrive | Megashare | Baidu

Windows 10 Enterprise (x86) – DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015

File Name: en_windows_10_enterprise_x86_dvd_6851156.iso
Languages: English
SHA1: E7138032986BFCFA0E5F1A8E41E2E9FD1EC94268
Link download: Fshare | Tenlua | Upfile | Google Drive | Inclouddrive | Megashare | Baidu

Windows 10 Enterprise (x64) – DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015

File Name: en_windows_10_enterprise_x64_dvd_6851151.iso
Languages: English
SHA1: 30AD1CDF5D0670F12788005131E24862F6AB8AAB
Link download: Fshare | Tenlua | Upfile | Google Drive | Inclouddrive | Megashare | Baidu

Windows 10 Enterprise N (x86) – DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015

File Name: en_windows_10_enterprise_n_x86_dvd_6852543.iso
Languages: English
SHA1: FE0A660193624DE7159DD97DC0D3E081C2666DF3
Link download: Fshare | Tenlua | Upfile | Google Drive | Inclouddrive | Megashare | Baidu

Windows 10 Enterprise N (x64) – DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015

File Name: en_windows_10_enterprise_n_x64_dvd_6852541.iso
Languages: English
SHA1: 804625011BA1E6768F68E9996FB0B5034F3052F4
Link download: Fshare | Tenlua | Upfile | Google Drive | Inclouddrive | Megashare | Baidu

Windows 10 Education (x86) – DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015

File Name: en_windows_10_education_x86_dvd_6848121.iso
Languages: English
SHA1: BB26243771F911C26D0FB9BE3171D3F1C74615A3
Link download: Fshare | Tenlua | Upfile | Google Drive | Inclouddrive | Megashare | Baidu

Windows 10 Education (x64) – DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015

File Name: en_windows_10_education_x64_dvd_6848120.iso
Languages: English
SHA1: 02D3174B7853AA3465828B0AE1D3D6A0C22AFD57
Link download: Fshare | Tenlua | Upfile | Google Drive | Inclouddrive | Megashare | Baidu

Windows 10 Education N (x86) – DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015

File Name: en_windows_10_education_n_x86_dvd_6847243.iso
Languages: English
SHA1: 841CC023EBCD5FC3B32560939AC655F710438175
Link download: Fshare | Tenlua | Upfile | Google Drive | Inclouddrive | Megashare | Baidu

Windows 10 Education N (x64) – DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015

File Name: en_windows_10_education_n_x64_dvd_6847236.iso
Languages: English
SHA1: 3B008F41505B3DE7188F7577EE81D95F57E0D04B
Link download: Fshare | Tenlua | Upfile | Google Drive | Inclouddrive | Megashare | Baidu

Từ Tool Dowload chính thức của Micosoft

Tool Download: 32-bit Version | 64-bit version hoặc 32-bit Version | 64-bit version

Sau khi các bạn download tool về. Mở tool lên trong hộp thoại đầu tiên sẽ có 2 tùy chọn:

Link Download Windows 10 Official MSDN (bản chính thức)

Upgrade this PC now: Cài đặt trực tiếp windows 10 lên PC.
Create installation media for another PC: Tạo bộ cài để cài đặt trên máy khác. Khi bạn chọn thì hộp thoại tiếp theo sẽ có các tùy chọn:
Ngôn ngữ:
Phiên bản: Ở đây có các phiên bản Home, Home N, Home Single Language, Pro, Pro N (không có bản Enterprise)
Cấu trúc: 32-bit, 64-bit, Cả hai
Hộp thoại tiếp theo các bạn chọn tạo USB boot hoặc lưu file ISO

Link Download Windows 10 Official MSDN (bản chính thức)

Cuối cùng là ngồi chờ thành quả:

Link Download Windows 10 Official MSDN (bản chính thức)

 

Các bản Windows 10 mình đã Download sẵn bằng Tool Microsoft

Windows 10 Home (x64) (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015

File Name: en_windows_10_home_x64_dvd_ty_thegunner
Languages: English
SHA1: 143e964c9f65da4f27362334f64bffbb65fc7cf3
Link download: Fshare | Tenlua | Upfile | Google Drive | Inclouddrive | Megashare | Baidu

Windows 10 Home (x86) (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015

File Name: en_windows_10_home_x86_dvd_ty_thegunner
Languages: English
SHA1: ff10ee4e8d4ec036ba49b4ad1b39a969b0dd99e9
Link download: Fshare | Tenlua | Upfile | Google Drive | Inclouddrive | Megashare | Baidu

Windows 10 Home N(x64) (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015

File Name: en_windows_10_home_N_x64_dvd_ty_thegunner
Languages: English
SHA1: b6a61ed3a5367731a3c62b35fba5eb6b7d4a56a
Link download: Fshare | Tenlua | Upfile | Google Drive | Inclouddrive | Megashare | Baidu

Windows 10 Home N(x86) (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015

File Name: en_windows_10_home_N_x86_dvd_ty_thegunner
Languages: English
SHA1: 4fd3877dd289c14a54d581c6e7f4da7a94ab91d8
Link download: Fshare | Tenlua | Upfile | Google Drive | Inclouddrive | Megashare | Baidu

Windows 10 Pro (x64) (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015

File Name: en_windows_10_pro_x64_dvd_ty_thegunner
Languages: English
SHA1: da174a86c631362ef06d022cdf7e59c6c94afb1d
Link download: Fshare | Tenlua | Upfile | Google Drive | Inclouddrive | Megashare | Baidu

Windows 10 Pro (x86) (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015

File Name: en_windows_10_pro_x86_dvd_ty_thegunner
Languages: English
SHA1: 9c9a4cca3c9aaa80f4b0ff34ffd03380d00deca5
Link download: Fshare | Tenlua | Upfile | Google Drive | Inclouddrive | Megashare | Baidu

Windows 10 Pro N (x64) (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015

File Name: en_windows_10_pro_N_x64_dvd_ty_thegunner
Languages: English
SHA1: 552c449dc05987b5cb11d4d6d99464dd2770acfc
Link download: Fshare | Tenlua | Upfile | Google Drive | Inclouddrive | Megashare | Baidu

Windows 10 Pro N (x86) (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015

File Name: en_windows_10_pro_N_x86_dvd_ty_thegunner
Languages: English
SHA1:
Link download: Fshare | Tenlua | Upfile | Google Drive | Inclouddrive | Megashare | Baidu

Nguồn: ty_thegunner/vn-zoom.com

Rate this post

Các bình luận

Click để bình luận

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục Hệ điều hành

Lên trên