Kết nối với chúng tôi

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI – Phần 1

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI – Phần 1

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI – Phần 1

xem thêm: Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI – Phần 2

Class Haven

Cleric Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 1

Cleric Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 1

Confessor Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 1

Confessor Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 1

Inquisitor Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 1

Inquisitor Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 1

Knight Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 1

Knight Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 1

Paladin Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 1

Paladin Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 1

Vindicator Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 1

Vindicator Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 1

Magic Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 1

Magic Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 1

Might Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 1

Might Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 1

Bonus thêm tấm hình đã tách nền của Paladin Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 1
Rate this post

Các bình luận

Click để bình luận

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục Giải trí

Lên trên