Kết nối với chúng tôi

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI – Phần 2

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI – Phần 2

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI – Phần 2

xem thêm: Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI – Phần 1

Class InfernoDemonist Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 2

Demonist Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 2

Warlock Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 2

Warlock Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 2

Pyromancer Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 2

Pyromancer Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 2

Chaos Lord Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 2

Chaos Lord Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 2

Hellcaller Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 2

Hellcaller Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 2

Heretic Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 2

Heretic Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 2

Magic Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 2

Magic Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 2

Might Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 2

Might Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 2

Bonus thêm tấm hình đã tách nền của Heretic Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 2

Và thêm 2 shot cho Heretic Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 2
Rate this post

Các bình luận

Đọc tiếp...
Bài viết liên quan...
1 bình luận

1 bình luận

  1. Pingback: Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI – Phần 1 | Kenh76.vn

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục Giải trí

Lên trên