Kết nối với chúng tôi

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI – Phần 3

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI – Phần 3

Class Necropolish

Embalmer Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Embalmer Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Reaper Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Reaper Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Necromancer Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Necromancer Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Bone Guard Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Bone Guard Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Death Knight Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Death Knight Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Ebon Knight Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Ebon Knight Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Magic Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Magic Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Might Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Might Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Avatar Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Avatar Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Avatar Death

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Avatar Tear

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Bonus thêm tấm hình đã tách nền của Necromancer Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3
Rate this post

Các bình luận

Click để bình luận

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục Giải trí

Lên trên