Kết nối với chúng tôi

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI – Phần 3

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI – Phần 3

Class Necropolish

Embalmer Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Embalmer Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Reaper Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Reaper Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Necromancer Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Necromancer Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Bone Guard Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Bone Guard Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Death Knight Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Death Knight Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Ebon Knight Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Ebon Knight Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Magic Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Magic Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Might Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Might Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Avatar Male

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Avatar Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Avatar Death

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Avatar Tear

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3

Bonus thêm tấm hình đã tách nền của Necromancer Female

Các Class Hero trong Might and Magic Heroes VI - Phần 3
Rate this post

Các bình luận

Đọc tiếp...
Bài viết liên quan...
Click để bình luận

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục Giải trí

Lên trên