1. Mount file ISO vào ổ ảo.
2. Chạy file Setup bằng quyền Admin.
3. Copy hết file trong folder SKIDROW vào mục cài game để CRACK.
4. Play game. Không cần key, cứ để Internet mà chơi.