Kết nối với chúng tôi

Download trọn bộ Adobe Master Collection CC Full crack – New 2017

Download trọn bộ Adobe Master Collection CC Full crack – New 2017

adobe creative cloud master collection

Creative Cloud gives you the latest versions of the services and tools you love, coupled with more efficient ways to collaborate and share your work with the creative community.

Adobe Creative CloudT is the digital hub that lets you download and install every Adobe Creative Suite 6 application; access online services for file sharing, collaboration, and publishing; and benefit from new apps and features as soon as they’re released – giving you the freedom to create anything you can imagine
Everything you need to create.All-new desktop versions of your favorite creative tools and services, check. Immediate access to new features and updates, check. And that’s just the beginning. With Creative CloudT, everything you need to create intuitively and collaboratively is included. All-new tools and services will be available in June.

Danh sách phần mềm:

 • Adobe Acrobat DC (Include 15.016.20039 Update) / Adobe Acrobat XI Pro (Include 11.0.16 Update)*1
 • Adobe Encore CS6
 • Adobe Fireworks CS6
 • Adobe Flash Builder 4.7
 • Adobe Bridge CC (Include 6.2 Update)
 • Adobe ExtendScript Toolkit CC
 • Adobe Extension Manager CC (Include 7.3.2 Update)
 • Adobe Scout CC
 • Adobe Animate CC 2015 (Include 15.1.1 Update) / Adobe Flash Professional CC 2015 (Include 15.0.1 Update)*2
 • Adobe After Effects CC 2015 (Include 13.7.1 Update)
 • Adobe Audition CC 2015 (Include 8.1 Update)
 • Adobe Dreamweaver CC 2015 (Include 16.1.2 Update)
 • Adobe Edge Animate CC 2015
 • Adobe Fuse CC 2015
 • Adobe Illustrator CC 2015 (Include 19.2.1 Update)
 • Adobe InCopy CC 2015 (Include 11.0.1 Update)
 • Adobe InDesign CC 2015 (Include 11.3 Update)
 • Adobe Media Encoder CC 2015 (Include 9.2 Update)
 • Adobe Muse CC 2015
 • Adobe Photoshop CC 2015 (Include 16.1.2 Update)
 • Adobe Lightroom 5.7.1 / Adobe Lightroom CC 2015 (Include 6.5.1 Update)
 • Adobe Prelude CC 2015 (Include 4.3 Update)
 • Adobe Premiere Pro CC 2015 (Include 9.2 Update)
 • Adobe SpeedGrade CC 2015 (Include 9.1 Update)
 • Adobe Photoshop Elements 14 (Include 14.1 Update)
 • Adobe Premiere Elements 14 (Include 14.1 Update)

Một số phần bổ sung hỗ trợ cho InDesign, Photoshop, After Eftects đã được cập nhật sẵn, bao gồm:

 • DPS Desktop Tools CC 2015 (2016.5)
 • Photoshop Camera Raw for CC 9.5.1
 • Photoshop Camera Raw for Elements 9.5
 • Photoshop CC 2015 Export Options 2.4
 • Photoshop CC 2015 – Adobe Preview CC 1.1.3
 • Character Animator Preview 3

Chú thích:
*1
– Đã bao gồm phiên bản Acrobat XI Pro trước đó.
*2 – Đã bao gồm phiên bản Adobe Flash Professional CC 2015 trước đó.
Giao diện:

adobe creative cloud, CC 2015 Collections, Photoshop, illlustrator, lightroom, fshare

Hướng dẫn:
Tải bộ cài về, nếu tải 18 part ở dưới thì giải nén ra file ISO.
Nếu từ Windows 8 trở lên thì các bạn mount trực tiếp ra rồi dùng, đừng giải nén file ISO ra làm gì mà mất công.
Còn nếu Windows 7 trở xuống thì các bạn dùng các phần mềm như UltraISO hay PowerISO, Deamon Tools để mount file ISO này ra.
– Chạy file exe trong ổ đĩa ảo.
– Install các chương trình cần thiết.
– Tiếp theo chọn phiên bản mới hơn, và chọn click Update với từng phần mềm.
C.r.a.c.k:
Trong này đã bao gồm một vài bộ c.r.a.c.k/patch/keygen cho bạn lựa chọn trong thư mục Contents, riêng mình thì thường sử dụng Adobe Creative Cloud 2015 Keygen vì nó không động chạm đến các file của Adobe. Các bạn có thể tham khảo cách c.r.a.c.k cuối bài viết này.
tai-ve-mien-phi-6

Link download:

1 link ISO duy nhất, file không nén (39,4GB):
https://www.fshare.vn/file/IXWHGHUIOMU4
Bản nén chia 18 part (1,75GB/part), tổng dung lượng 30GB
https://www.fshare.vn/folder/26FFI1B8VHIU

(nên có VIP fshare để down thì tốt hơn, vì dung lượng file lớn)

[toggle title=”Hướng dẫn cài đặt và crack” state=”close”]
Bước 1: NGẮT MẠNG HOÀN TOÀN và thêm “đống” sau vào host :))

127.0.0.1 192.150.14.69

127.0.0.1 192.150.18.101
127.0.0.1 192.150.18.108
127.0.0.1 192.150.22.40
127.0.0.1 192.150.8.100
127.0.0.1 192.150.8.118
127.0.0.1 209-34-83-73.ood.opsource.net
127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 lm.licenses.adobe.com
127.0.0.1 lmlicenses.wip4.adobe.com
127.0.0.1 3dns-1.adobe.com
127.0.0.1 3dns-2.adobe.com
127.0.0.1 3dns-2.adobe.com
127.0.0.1 3dns-3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-4.adobe.com
127.0.0.1 3dns.adobe.com
127.0.0.1 activate-sea.adobe.com
127.0.0.1 activate-sea.adobe.com
127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com
127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com
127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip1.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip2.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip4.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-1.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-4.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns.adobe.com
127.0.0.1 adobe.activate.com
127.0.0.1 adobeereg.com
127.0.0.1 crl.verisign.net
127.0.0.1 CRL.VERISIGN.NET.*
127.0.0.1 ereg.adobe.com
127.0.0.1 ereg.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip1.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip2.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip4.adobe.com
127.0.0.1 hl2rcv.adobe.com
127.0.0.1 ood.opsource.net
127.0.0.1 practivate.adobe
127.0.0.1 practivate.adobe.*
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 practivate.adobe.ipp
127.0.0.1 practivate.adobe.newoa
127.0.0.1 practivate.adobe.ntp
127.0.0.1 tss-geotrust-crl.thawte.com
127.0.0.1 wip.adobe.com
127.0.0.1 wip1.adobe.com
127.0.0.1 wip2.adobe.com
127.0.0.1 wip3.adobe.com
127.0.0.1 wip3.adobe.com
127.0.0.1 wip4.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com
127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 ereg.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com
127.0.0.1 wip3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-2.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
127.0.0.1 activate-sea.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com
127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com
127.0.0.1 adobe.activate.com
127.0.0.1 209.34.83.73:443
127.0.0.1 209.34.83.73:43
127.0.0.1 209.34.83.73
127.0.0.1 209.34.83.67:443
127.0.0.1 209.34.83.67:43
127.0.0.1 209.34.83.67
127.0.0.1 ood.opsource.net
127.0.0.1 clr.verisign.net
127.0.0.1 199.7.52.190:80
127.0.0.1 199.7.52.190
127.0.0.1 adobeereg.com
127.0.0.1 ocsp.spo1.verisign.com
127.0.0.1 199.7.54.72:80
127.0.0.1 199.7.54.72
127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 ereg.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com
127.0.0.1 wip3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-2.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
127.0.0.1 activate-sea.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com
127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com
127.0.0.1 adobe.activate.com
127.0.0.1 209.34.83.73:443
127.0.0.1 209.34.83.73:43
127.0.0.1 209.34.83.73
127.0.0.1 209.34.83.67:443
127.0.0.1 209.34.83.67:43
127.0.0.1 209.34.83.67
127.0.0.1 ood.opsource.net
127.0.0.1 CRL.VERISIGN.NET
127.0.0.1 199.7.52.190:80
127.0.0.1 199.7.52.190
127.0.0.1 adobeereg.com
127.0.0.1 OCSP.SPO1.VERISIGN.COM
127.0.0.1 199.7.54.72:80
127.0.0.1 199.7.54.72
127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 lmlicenses.wip4.adobe.com
127.0.0.1 lm.licenses.adobe.com
127.0.0.1 65.52.240.48
127.0.0.1 192.150.14.69
127.0.0.1 192.150.18.101
127.0.0.1 192.150.18.108
127.0.0.1 192.150.22.40
127.0.0.1 192.150.8.100
127.0.0.1 192.150.8.118
127.0.0.1 209-34-83-73.ood.opsource.net
127.0.0.1 3dns-1.adobe.com
127.0.0.1 3dns-2.adobe.com
127.0.0.1 3dns-2.adobe.com
127.0.0.1 3dns-3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-4.adobe.com
127.0.0.1 3dns.adobe.com
127.0.0.1 activate-sea.adobe.com
127.0.0.1 activate-sea.adobe.com
127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com
127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com
127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip1.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip2.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip4.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-1.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-4.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns.adobe.com
127.0.0.1 adobe.activate.com
127.0.0.1 adobeereg.com
127.0.0.1 crl.verisign.net
127.0.0.1 CRL.VERISIGN.NET.*
127.0.0.1 ereg.adobe.com
127.0.0.1 ereg.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip1.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip2.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip4.adobe.com
127.0.0.1 hl2rcv.adobe.com
127.0.0.1 ood.opsource.net
127.0.0.1 practivate.adobe
127.0.0.1 practivate.adobe.*
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 practivate.adobe.ipp
127.0.0.1 practivate.adobe.newoa
127.0.0.1 practivate.adobe.ntp
127.0.0.1 tss-geotrust-crl.thawte.com
127.0.0.1 wip.adobe.com
127.0.0.1 wip1.adobe.com
127.0.0.1 wip2.adobe.com
127.0.0.1 wip3.adobe.com
127.0.0.1 wip3.adobe.com
127.0.0.1 wip4.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com

Còn bạn nào lười thì có thể dùng file host của mình (có chặn rất nhiều chương trình sẵn rồi):

(Copy đè file này vào C:\Windows\System32\drivers\etc)

Bước 2: Cài đặt bằng cách sử dụng X-Force Adobe CC 2015.

Bước 2.1. Giải nén file thì không nói nữa rồi. Chạy file Set-up.exe và chọn Install.
update, photoshop, lightroom, illustrator, premiere, after effects
Bước 2.2. Bấm đại Sign in (bấm cho có vì mạng đang ngắt :)))
update, photoshop, lightroom, illustrator, premiere, after effects
Bước 2.3. Chọn Connect Later.
update, photoshop, lightroom, illustrator, premiere, after effects
Bước 2.4. Chọn Accept.
update, photoshop, lightroom, illustrator, premiere, after effects
Bước 2.5. Mở X-Force Adobe CC 2015.exe lên và chọn phần mềm muốn cờ rắc ở Product, sau đó bấm GENERATE để tạo Serial.
update, photoshop, lightroom, illustrator, premiere, after effects
Bước 2.6. Copy Serial trên vào trình cài đặt rồi bấm Next:
update, photoshop, lightroom, illustrator, premiere, after effects
Bước 2.7. Bấm Connect Later.
update, photoshop, lightroom, illustrator, premiere, after effects
Bước 2.8. Chọn Install và chờ cài đặt xong.
update, photoshop, lightroom, illustrator, premiere, after effects
Bước 2.9. Mở phần mềm lên thì sẽ hiện thông báo sau, ta chọn Having trouble connecting to the internet.
update, photoshop, lightroom, illustrator, premiere, after effects
Bước 2.10. Bấm Offline Activation.
update, photoshop, lightroom, illustrator, premiere, after effects
Bước 2.11. Chọn Generate Request Code.
update, photoshop, lightroom, illustrator, premiere, after effects
Bước 2.12. Copy phần Request Code vào phần Request trong X-Force.
update, photoshop, lightroom, illustrator, premiere, after effects
Bước 2.13. Bấm Generate để tạo mã phản hồi trong phần Activation:
update, photoshop, lightroom, illustrator, premiere, after effects
Bước 2.14. Paste mã phản hồi vào trình cài đặt, phần Response Code, rồi bấm Activate.
update, photoshop, lightroom, illustrator, premiere, after effects
Bước 2.15. “Hưởng thụ” =))
update, photoshop, lightroom, illustrator, premiere, after effects


Bước 3.
Cài đặt gói update bằng Adobe Update Management Tool 8.0.

Bước 3.1. Cài đặt Adobe Update Management Tool 8.0 trước rồi mới dùng được >:D<.
Bước 3.2. Mở Adobe Update Management Tool trong Start lên (cẩn thận nhầm với Adobe Application Manager của Adobe), và chọn Install Offline Updates.

update, photoshop, lightroom, illustrator, premiere, after effects

Bước 3.3. Browse đến file update vừa tải về (ví dụ là [64bit] Photoshop CC 2015 16.1.2 update.zip) và bấm Run.

update, photoshop, lightroom, illustrator, premiere, after effects

Bước 3.4. Chờ và tận hưởng :)). Kết quả của mình đây:

update, photoshop, lightroom, illustrator, premiere, after effects

Bước 4. Bước này mình triển khai vì một số lần trước gặp phải lỗi một số trình chạy của Adobe kết nối internet (dù đã dùng tường lửa chặn, nhưng không hiệu quả). Mình dùng NetBalancer để chặn hiệu quả hơn. Nó cũng dùng để kiểm soát lưu lượng internet của các chương trình rất tốt.

Bước 4.1. Cài đặt NetBalancer 9.4.1 (đã có file hướng dẫn trong file nén). Nếu không cài được thì bạn thử phiên bản thấp hơn là 6.0.1 cũng ở trong thư mục fshare đầu bài.
Bước 4.2. Mở PS, LR bất kì (nói chung vừa cài xong cái gì thì mở cái đó lên), rồi mở NetBalancer lên và chặn những “chú” sau (lúc này bạn tắt mạng là an toàn nhất).
AdobeIPCBroker.exeadobe_licutil.exe (block cái này rất quan trọng, riêng cái adobe_licutil.exe thì phải nhanh tay mới thấy được trong NetBalancer)
Adobe QT32 Server.exe (cái này thì mình mở After Effects, Lightroom là thấy có kết nối mạng – cái này cũng quan trọng)
PDApp.exe (cái này thì bạn ngắt mạng, rồi mở Adobe Application Manager ra là sẽ hiện – chặn cái này hay không thì thực ra chả quan trọng lắm)
Bạn chọn tiến trình cần chặn kết nối internet rồi bấm vào 2 nút khuông đỏ trong hình đến khi hiện trạng thái là Blocked.
update, photoshop, lightroom, illustrator, premiere, after effects
(Muốn chặn cái nào thì chuột phải vào chọn block cả tải lên lẫn tải về (Chuột phải lên tiến trình cần block => Download/Upload Priority => Block). Ngoài ra cái nào bạn nghi ngờ là file của Adobe kết nối internet thì thử chặn xem sao nhé – tất nhiên không nên chặn các file như Photoshop.exe,.. vì làm thế thì sẽ không dùng được mấy tiện tích mở rộng cần có internet).

Cuối cùng thì chúc các bạn thành công :))
Lưu ý:
– Với Bridge và Media Encoder thì các bạn cài Photoshop và Premiere vào trước, nếu trong quá trình cài đặt vẫn đòi serial thì bạn dùng serial của Photoshop và Premiere là được (hai phần mềm này không cần phải active nếu đã active Photoshop và Premiere vào trước rồi).
– Trong trường hợp máy báo lỗi thì các bạn có thể chưa cần gỡ ra cài lại, mà chỉ cần setup lại từ đầu và nhập serial mới vào. Nếu còn bị lỗi thì các bạn gỡ sạch phần mềm ra và cài lại từ đầu.
– Không cài Adobe Creative Cloud vào máy, vì rất dễ dính bản quyền.
– Để tránh những hiện tượng lỗi không đáng có thì nếu bạn đã dùng cờ rắc/patch trước đó thì nên gỡ ra hoàn toàn, sau đó cài đặt bằng cách này.
– Ngoài ra còn một số phần bổ trợ thêm cho Photoshop, InDesign, After Effects các bạn có thể tải ở link sau. Lưu ý là nếu update những phần bổ trợ này qua Adobe Update Manager Tool không được thì các bạn chỉ cần mở file zip ra và cài đặt trực tiếp:
Windows: https://www.fshare.vn/folder/63Q3YBESIXWG
MAC OS: https://www.fshare.vn/folder/LSZA5NICUZ8T

[/toggle]

3.8/5 - (5 bình chọn)

Các bình luận

Click để bình luận

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục Phần mềm

Lên trên