Kết nối với chúng tôi

Download WanDriver 6.1.2014.0516 (Easy DriverPacks) [31/05/2014]

Download WanDriver 6.1.2014.0516 (Easy DriverPacks) [31/05/2014]

WanDriver 6.1.2014.0516 (Easy DriverPacks)
(Update 31/05/2014)

Phiên bản Driver Package: 6.1.2014.0516
Phiên bản chính:
6.1.21.198
Hệ thống hỗ trợ: Windows XP (x86), Windows 7 (x86/x64), Windows 8.1 / 8 (x86/x64)
Hỗ trợ Ngôn ngữ: Tiếng Trung Quốc

WanDriver 6.1.21.198 (phiên bản 6.1.2014.0516) tiếp tục phát triển trên phiên bản WanDriver 6.0.17.166 (phiên bản 6.0.2014.0322) ổn định hơn, hỗ trợ tốt hơn phần cứng của máy tính. WanDriver 6.1.21.198 có khoảng 78 sửa đổi chính so với phiên bản 6.0.2014.0322.4 trước đó.
Có gì mới:

v6.1.2014.0516

Win7.x64
1, [ Graphics ] Update AMD Radeon HD 5000/6000/HD 7000/HD 8000/R7/R9 series graphics Catalyst driver version 14.4
2 , [ graphics ] Update nVIDIA GeForce8-GeForce600 Series Desktop / Mobile graphics driver version 337.88
3 , [ graphics ] Update Intel Intel Core i3/Core i5/Core i7 series chipset display driver version 10.18.10.3574
4 , [ card ] Update Realtek Realtek HD full range of audio chip driver version 6.0.1.7240
5 , [ card ] Update Realtek Realtek RTL81xxx Series LAN Driver Version 7.085
6 , [ card ] Update Realtek Realtek RTL8152 USB network adapter driver version 7.11.0106.2014
7 , [ Wireless LAN ] Update Atheros AR5xxx/AR9xxx Series Wireless LAN Driver Version 10.0.0.285
8 , [ ] Update Broadcom Broadcom Wireless LAN BCM Series Wireless LAN Driver Version 6.30.223.228
9 , [ update ] Ralink Ralink Wireless LAN RT2860/RT2760/RT2890 Series Wireless PCI LAN Driver Version 5.0.44
10 ] [ wireless card Ralink Ralink RT2870 series updating Wireless USB Adapter driver version 5.1.7
11 , [ ] update Intel chipset Intel chipset Intel Chipset Device Software driver version 10.0.13
12 , [ disk drive ] Update Intel Intel Rapid Storage Technology driver version 13.0.1.1000
13 , [ disk drive ] updated version of AMD AHCI SATA Controller v1.2.1.349
14 , [ disk drive ] Update AMD AHCI Compatible RAID Controller v3.3.1540.40 Edition
15 , [ disk drive ] Add AMD RAID Controller v6.1.3.35 Edition
16 , [ other devices ] Update version 8.0.1.320 Atheros Bluetooth chip driver
17 , [ other devices ] Update AMD USB 3.0 Host Controller Driver v1.1.0.0153 Edition
18 , [ other devices ] update ASMedia ASM1041/ASM1042 USB 3.0 controller driver version 1.16.16.0
19 , [ other devices ] updated version of Intel USB 3.0 Controller v3.0.0.16

Win7.x86
1, [ Graphics ] Update AMD Radeon HD 5000/6000/HD 7000/HD 8000/R7/R9 series graphics Catalyst driver version 14.4
2 , [ graphics ] Update nVIDIA GeForce8-GeForce600 Series Desktop / Mobile graphics driver version 337.88
3 , [ graphics ] Update Intel Intel Core i3/Core i5/Core i7 series chipset display driver version 10.18.10.3574
4 , [ card ] Update Realtek Realtek HD full range of audio chip driver version 6.0.1.7240
5 , [ card ] Update Realtek Realtek RTL81xxx Series LAN Driver Version 7.085
6 , [ card ] Update Realtek Realtek RTL8152 USB network adapter driver version 7.11.0106.2014
7 , [ Wireless LAN ] Update Atheros AR5xxx/AR9xxx Series Wireless LAN Driver Version 10.0.0.285
8 , [ ] Update Broadcom Broadcom Wireless LAN BCM Series Wireless LAN Driver Version 6.30.223.228
9 , [ update ] Ralink Ralink Wireless LAN RT2860/RT2760/RT2890 Series Wireless PCI LAN Driver Version 5.0.44
10 ] [ wireless card Ralink Ralink RT2870 series updating Wireless USB Adapter driver version 5.1.7
11 , [ ] update Intel chipset Intel chipset Intel Chipset Device Software driver version 10.0.13
12 , [ disk drive ] Update Intel Intel Rapid Storage Technology driver version 13.0.1.1000
13 , [ disk drive ] updated version of AMD AHCI SATA Controller v1.2.1.349
14 , [ disk drive ] Update AMD AHCI Compatible RAID Controller v3.3.1540.40 Edition
15 , [ disk drive ] Add AMD RAID Controller v6.1.3.35 Edition
16 , [ other devices ] Update version 8.0.1.320 Atheros Bluetooth chip driver
17 , [ other devices ] Update AMD USB 3.0 Host Controller Driver v1.1.0.0153 Edition
18 , [ other devices ] update ASMedia ASM1041/ASM1042 USB 3.0 controller driver version 1.16.16.0
19 , [ other devices ] updated version of Intel USB 3.0 Controller v3.0.0.16

Win8.x64
1, [ Graphics ] Update AMD Radeon HD 5000/6000/HD 7000/HD 8000/R7/R9 series graphics Catalyst driver version 14.4
2 , [ graphics ] Update nVIDIA GeForce8-GeForce600 Series Desktop / Mobile graphics driver version 337.88
3 , [ graphics ] Update Intel Intel Core i3/Core i5/Core i7 series chipset display driver version 10.18.10.3574
4 , [ card ] Update Realtek Realtek HD full range of audio chip driver version 6.0.1.7240
5 , [ card ] Update Realtek Realtek RTL81xxx Series LAN Driver Version 8.029
6 , [ Wireless LAN ] Update Atheros AR5xxx/AR9xxx Series Wireless LAN Driver Version 10.0.0.287
7 , [ ] update Broadcom Broadcom Wireless LAN BCM Series Wireless LAN Driver Version 6.30.223.228
8 , [ update ] Ralink Ralink Wireless LAN RT2860/RT2760/RT2890 Series Wireless PCI LAN Driver Version 5.0.44
9 , [ update ] Ralink Ralink Wireless LAN Wireless USB Adapter RT2870 series driver version 5.1.7
10 [ update ] Intel chipset Intel chipset Intel Chipset Device Software driver version 10.0.13
11 , [ disk drive ] Add AMD AHCI SATA Controller v1.2.1.359 Edition
12 , [ disk drive ] Add AMD AHCI Compatible RAID Controller v3.3.1540.40 Edition
13 , [ disk drive ] Add AMD RAID Controller v6.1.3.35 Edition
14 , [ disk drive ] Update Intel Intel Rapid Storage Technology driver version 13.0.1.1000
15 , [ other devices ] Update version 8.0.1.320 Atheros Bluetooth chip driver
16 , [ other devices ] update ASMedia ASM1041/ASM1042 USB 3.0 controller driver version 1.16.16.0

Win8.x86
1, [ Graphics ] Update AMD Radeon HD 5000/6000/HD 7000/HD 8000/R7/R9 series graphics Catalyst driver version 14.4
2 , [ graphics ] Update nVIDIA GeForce8-GeForce600 Series Desktop / Mobile graphics driver version 337.88
3 , [ graphics ] Update Intel Intel Core i3/Core i5/Core i7 series chipset display driver version 10.18.10.3574
4 , [ card ] Update Realtek Realtek HD full range of audio chip driver version 6.0.1.7240
5 , [ card ] Update Realtek Realtek RTL81xxx Series LAN Driver Version 8.029
6 , [ Wireless LAN ] Update Atheros AR5xxx/AR9xxx Series Wireless LAN Driver Version 10.0.0.287
7 , [ ] update Broadcom Broadcom Wireless LAN BCM Series Wireless LAN Driver Version 6.30.223.228
8 , [ update ] Ralink Ralink Wireless LAN RT2860/RT2760/RT2890 Series Wireless PCI LAN Driver Version 5.0.44
9 , [ update ] Ralink Ralink Wireless LAN Wireless USB Adapter RT2870 series driver version 5.1.7
10 [ update ] Intel chipset Intel chipset Intel Chipset Device Software driver version 10.0.13
11 , [ disk drive ] Add AMD AHCI SATA Controller v1.2.1.359 Edition
12 , [ disk drive ] Add AMD AHCI Compatible RAID Controller v3.3.1540.40 Edition
13 , [ disk drive ] Add AMD RAID Controller v6.1.3.35 Edition
14 , [ disk drive ] Update Intel Intel Rapid Storage Technology driver version 13.0.1.1000
15 , [ other devices ] Update version 8.0.1.320 Atheros Bluetooth chip driver
16 , [ other devices ] update ASMedia ASM1041/ASM1042 USB 3.0 controller driver version 1.16.16.0

WinXP.x86
1, [ Graphics ] Update AMD Radeon HD 5000/HD 6000/HD 7000/HD 8000/R7/R9 Series Desktop graphics driver version 14.4
2 , [ card ] Update Realtek Realtek HD full range of audio chip driver R2.74 version
3 , [ card ] Update Realtek Realtek RTL8111/RTL8168 Series LAN Driver Version 5.824
4 , [ ] Update Broadcom Broadcom Wireless LAN BCM Series Wireless LAN Driver Version 6.30.223.228
5 , [ Wireless LAN ] Ralink Ralink RT2870 series updating Wireless USB Adapter driver version 5.1.7
6 , [ disk drive ] Update AMD AHCI Compatible RAID Controller v3.3.1540.33 Edition
7 , [ disk drive ] Add AMD RAID Controller v6.1.3.35 Edition
8 , [ other devices ] update ASMedia ASM1041/ASM1042 USB 3.0 controller driver version 1.16.16.0

tai-ve-mien-phi-kenh76-vn

Download WanDriver 6.1.2014.0516 Now

Windows 8.1/8 (x64)
Link 1 | Link 2

Windows 8.1/8 (x86)
Link 1 | Link 2

Windows 7 (x64)
Link 1 | Link 2 | Link 3

Windows 7 (x86)
Link 1 | Link 2

Windows XP (x86)
Link
MD5:
0C356CD6F8398B65BFDE8D6B721650E7
SHA1:
6ED722CF1FD8289EFE18A1574881957D17D9DD8F

 

Theo tgth

5/5 - (1 bình chọn)

Các bình luận

1 bình luận

1 bình luận

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục Phần mềm

Lên trên