Kết nối với chúng tôi

Icon biểu tượng Facebook mới đầy đủ nhất 2018

Icon biểu tượng Facebook mới đầy đủ nhất 2018

Tổng hợp các Icon biểu tượng trên Facebook – Ký hiệu vui chat trên Facebook mới nhất – Icon Facebook, Icon Facebook Full. Các icon biểu tượng mặt người trên facbook – Các biểu tượng trên facebook – Tổng hợp các biểu tượng trên Facebook – Ký hiệu vui chat trên Facebook – Tổng hợp các icon trên Facebook – Ký hiệu trên Facebook.Tổng hợp các biểu tượng trên Facebook – Ký hiệu vui Facebook

Làm sao để nhớ các biểu tượng cảm xúc facebook này?
Đánh dấu Bookmark ( Ctrl+D )
Phiên bản mobile dành cho điện thoại Android: DOWNLOAD

Icon Facebook 2018

Chèn thêm icon vào status và comment trên FB để sinh động hơn

Các bạn chỉ cần copy CODE (hình vuông) của icon mình yêu thích rồi paste là xong thôi

Facebook Emoji Symbols

Icon Name Code
Coffee cup emoji symbol Coffee
Facebook sun symbol Sun
Snowman symbol Snowman
Facebook cloud symbol Cloud
Umbrella symbol Umbrella
Lightning Symbol Lightning
Stars symbol Stars
Fire Facebook symbol Fire
Droplets Symbol Droplets
Footprints symbol Footprints
Moon symbol for Facebook Moon
Ghost Facebook symbol Ghost
Pumpkin symbol Pumpkin
Skull symbol for Facebook Skull
Graduation Hat Emoji Graduation
Balloon symbol Balloon
Anger Facebook symbol Anger
Wind symbol Wind
Wave symbol Wave
Carp streamers emoji Streamers
Icon Name Code
Lip Mark Symbol Lip mark
Lips Facebook symbol Lips
Star Facebook symbol Star
Facebook music symbol Music note
Music notes symbol Music notes
Zzz Symbol Zzz
Bell symbol for Facebook Bell
Seashell symbol Seashell
Present symbol Present
Green monster symbol Monster
Party Popper emoji Party popper
Nail polish symbol Nail polish
Ear symbol Ear
Nose symbol Nose
Eyes Facebook symbol Eyes
TV Facebook symbol TV
PC symbol PC
Smartphone Facebook emoji Smartphone
CD symbol CD
Phone symbol Phone
Icon Name Code
Cherry Blossom Blossom
Facebook rose symbol Rose
Tulip symbol Tulip
Sunflower symbol for Facebook Sunflower
Hibiscus Symbol Hibiscus
Seedling Symbol Seedling
Bouquet symbol Bouquet
Christmas tree symbol Christmas
Palm Symbol Palm
Facebook cactus symbol Cactus
Clover symbol Clover
Maple leaf symbol Maple leaf
Fallen leaf symbol for Facebook Fallen leaf
Fluttering leaf Leaf
Strawberry symbol Strawberry
Orange symbol Orange
Red apple symbol Apple
Hamburger symbol for Facebook chat, status and comments Hamburger
Beer symbol Beer
Cocktail glass symbol Cocktail

Ký tự trái tim đẹp

Icon Name Code
Red heart symbol Red heart
Pink heart for Facebook Pink heart
Broken heart emoji Broken heart
Arrow heart emoji Arrow
White heart Emoji White heart
Icon Name Code
Blue heart icon Blue heart
Green heart symbol Green heart
Yellow heart symbol Yellow heart
Purple heart symbol Purple heart
Revolving hearts Spinning
Icon Name Code
Cool heart icon Fuzzy
Triple heart symbol Triple
Gift heart symbol Gift
Sparkling heart emoji icon Sparkling
Love letter icon Love letter

Emoji hand gestures

Icon Name Code
Peace fingers symbol Peace
Dislike symbol for Facebook status and comments Dislike
Fist Symbol Fist
Muscle arm symbol Muscle arm
Index finger symbol Index finger
Icon Name Code
A-ok symbol for Facebook OK
Clapping hands symbol Clapping
Open hand symbol High five
Clenched fist symbol for Facebook Clenched fist
Two hands symbols Two hands
Icon Name Code
Finger pointing up emoji symbol Up
Finger pointing down emoji Down
Index finger symbol Right
Finger pointing left symbol Left
Waving hand symbol Waving hand

Emoji smileys

Icon Name Code
Emoji emoticon in love In love
Emoticon blowing a kiss Kiss
Kissing emoticon Kissing
Facebook Blush Emoticon Blushing
Unamused Emoticon Unamused
Winking Emoticon Winking
Tongue Out Emoticon Tongue out
Tongue out and winking emoticon Tongue wink
Smirking smiley for Facebook Smirking
Facebook smiling face Smiling
Big smile with closed eyes Big smile
Icon Name Code
Angry face emoticon for Facebook Angry
Tears smiley - Facebook Emoticon Tears
Sad face Emoji symbol Sad face
Dizzy emoticon Dizzy
Disappointed emoticon Disappointed
Fear emoji Fearful
Scared Emoticon Scared
Emoji emoticon screaming in fear Screaming
Cold sweat smiley Cold sweat
Crying emoticon Crying
Medic emoticon Medic
Icon Name Code
Big Grin Emoticon Big grin
Astonished Facebook Smiley Astonished
Shocked emoticon with eyes wide open Shocked
Red Angry Emoticon Mad
Emoticon crying tears of joy Tears of joy
Relieved smiley Relieved
Sleepy smiley Sleepy
Satisfied smiley Satisfied
Happy Facebook smiley blushing Blushing
Purple devil Facebook symbol Devilish
Alien symbol Alien

Emoji people

Icon Name Code
Guardsman symbol Guardsman
Man with turban symbol Turban
Santa Claus symbol Santa
Policeman symbol Policeman
Construction worker symbol Hard hat
Princess symbol Princess
Blonde girl symbol Blonde
Icon Name Code
Dancer symbol Dancer
Playboy bunny symbol Bunny ears
Seamed cap symbol Beanie cap
Angel symbol Angel
Couple symbol Love couple
Boy and girl holding hands Boy & girl
Man and woman holding hands Man&woman
Icon Name Code
Baby symbol Baby
Girl symbol for Facebook Girl
Boy symbol for Facebook Boy
Woman symbol Woman
Man symbol Man
Older woman symbol Granny
Older man symbol Grandpa

Emoji animals

Icon Name Code
Puppy Symbol Puppy
Teddy Bear Symbol Teddy
Monkey Face Monkey face
Mouse Symbol Mouse
Hamster Symbol Hamster
Tiger symbol Tiger
Horse face Horse face
Pig symbol Piggy
Cat symbol Cat
Bunny symbol Bunny
Poodle symbol Poodle
Icon Name Code
Wolf symbol Wolf
Sheep symbol Sheep
Penguin emoji Penguin
Koala symbol Koala
Cow symbol Cow
Wild boar symbol Wild boar
Chicken symbol Chicken
Yellow Chick Yellow chick
Bird symbol Blue bird
Elephant symbol Elephant
Horse symbol Horse
Icon Name Code
Monkey symbol Monkey
Camel symbol Camel
Octopus emoji Octopus
Emoji dolphin symbol Dolphin
Whale symbol Whale
Fish symbol Fish
Tropical Fish Emoji Symbol Tropical fish
Blowfish emoji symbol Blowfish
Frog Face Frog
Snake symbol Snake
Bug symbol Snail

Icon Facebook chuẩn 2017

Icon Name Code
Facebook smiley face Smiley face
Big smile emoticon for Facebook status, comments and chat Big smile
Facebook sad smiley Frown
Facebook cry smiley Crying
Smiley with tongue out Tongue out
Angel smiley for Facebook Angel
Facebook devil smiley Evil
Facebook confused emoticon - WTF Smiley Confused
Facebook wink smiley Wink
Icon Name Code
Facebook unsure emoticon Unsure
Facebook angry smiley Angry
Facebook mean emoticon Mean
Facebook gasping smiley Surprised
Facebook squint smiley Squint
Facebook kiss smiley Kiss
Cheerful emoticon for Facebook Cheerful
Glasses smiley for Facebook Glasses
Facebook sunglasses emoticon Sunglasses
Icon Name Code
Facebook Grumpy Smiley Grumpy
Facebook Pacman Symbol Pacman
Facebook curly lips emoticon Curly lips
Thumb Up (y) like Facebook emoticon Thumb up
Facebook penguin emoticon Penguin
Facebook shark emoticon Shark
Robot Facebook emoticon Robot
Facebook poop emoticon Poop
Facebook Chris Putnam emoticon Putnam
4.7/5 - (37 bình chọn)

Các bình luận

3 bình luận

1 bình luận

  1. Pingback: Kí tự, Ký hiệu, Biểu tượng trên Facebook chat – cập nhật 2015 | Kenh76.vn

  2. Pingback: Kí tự đặc biệt đẹp mới nhất trong FB, CF, AU, FIFA, LOL, ZALO | Kenh76.vn

  3. Pingback: Kí tự, Ký hiệu, Biểu tượng trên Facebook chat – cập nhật 2017 | Kenh76.vn

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục Thủ thuật Facebook

Lên trên