Kết nối với chúng tôi

Take ownership tập tin và thư mục trong Win 7 8.1 10

Take ownership tập tin và thư mục trong Win 7 8.1 10

Take Ownership với file hệ thống trong Windows 8

Windows 8 có rất nhiều cải tiến. Đặc biệt là chế độ bảo mật tài khoản, cũng như file hệ thống để tránh việc truy cập trái phép từ virus hay các phần mềm độc hại.

http://img.mywindows8.org/images3/take-ownership-files.jpg

Tuy nhiên đôi lúc bạn cần chỉnh sửa một số file hệ thống cho mục đích của mình. Ví dụ như bạn muốn sửa đổi file hosts cho việc chặn/hủy một số trang trong hosts.

take-ownershipRất đơn giản. Bạn chỉ cần một tiện ích nhỏ gọn dưới đây.
Một phần mềm lưu cấu hình file reg hệ thống để take owership. Hoặc cũng có thể sử dụng trực tiếp file .reg

Phần mềm: Download

File .reg: Download

Sau khi chạy, từ nay bạn muốn toàn quyền chỉnh sửa file, folder của mình bạn chỉ cần phải chuột vào file, folder và chọn “Take ownership”

Thêm “Take Ownership” vào menu chuột phải trong Win 7 or Vista

Taking ownership of system files or folders in Windows 7 or Vista is not a simple task. Whether you use the GUI or the command line, it takes far too many steps.

Thankfully somebody created a registry hack that will give you a menu item for “Take Ownership” that will handle all the steps for you. (If you are the person that originally made this script, let me know and I’ll give you credit)

Here’s what the new right-click menu will look like after installing this registry hack.

image

Install

Download and unzip the files contained in the zipfile. Double-click the InstallTakeOwnership.reg file and click through the prompts. No reboot necessary.

Uninstall

Double-click the RemoveTakeOwnership.reg file and click through the prompts. No reboot necessary.

Download TakeOwnership.zip

Rate this post

Các bình luận

Đọc tiếp...
Bài viết liên quan...
1 bình luận

1 bình luận

  1. Pingback: Unlocker 1.9.2 – Phần mềm xóa file, thư mục cứng đầu khó xóa | Kenh76.vn

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục Chia sẻ

Lên trên