Kết nối với chúng tôi

Danh sách hơn 150 trang mạng xã hội PageRank 2013-2014

Danh sách hơn 150 trang mạng xã hội PageRank 2013-2014

findable-spotlightRất nhanh chóng các mạng xã hội trở thành công cụ ưu thích và hiệu quả cho việc SEO, kéo PageRank, lấy backlink và rất nhiều lợi ích khác ta có thể khai thác từ các trang Mạng xã hội. Nhất là khi các trang mạng xã hội phần lớn có PageRank rất cao và lượng người dùng lớn. Vậy bạn biết được bao nhiêu mạng xã hội? Digg, Delicious, Twitter, Facebook, Stumble, Tumblr, Mixx… Xin giới thiệu 97 trang mạng xã hội với PageRank cao và backlink lớn.http://www.empowernetwork.com/infinity13/files/2013/06/Social-SEO-Large.png

Social Media Seo

Danh sách các Mạng xã hội PageRank 9-5

1. Slashdot – PR9 – 188,000 links
2. Digg – PR8 – 3,470,000 links
3. del.icio.us – PR8 – 1,540,000 links
4. Reddit – PR8 – 1,040,000 links
5. Technorati – PR8 – 760,000 links
6. Stumbleupon – PR8 – 725,000 links
7. Blinklist – PR7 – 1,620,000 links
8. Furl – PR7 – 1,210,000 links
9. Propeller – PR7 – 322,000 links
10. Rojo – PR7 – 6060 links
11. de.lirio.us – PR7 – 3770 links
12. Folkd – PR7 – 410 links
13. Netvouz – PR6 – 912,000
14. Mister-Wong – PR6 – 898,000 links
15. Simpy – PR6 – 867,000 links
16. Bibsonomy – PR6 – 469,000 links
17. Kinja – PR6 – 438,000 links
18. Backflip – PR6 – 227,000 links
19. Clipmarks – PR6 – 121,000 links
20. Rawsugar – PR6 – 50,300 links
21. Searchles – PR6 – 32,000 links
22. Searchallinone – PR6 – 18,800 links
23. Tailrank – PR6 – 10,900 links
24. Linkagogo – PR6 – 6790 links
25. Web2List – PR6 – 4780 links
26. Spurl – PR6 – 38 links
27. Faves – PR5 – 1,280,000 links
28. Megite – PR5 – 753,000 links
29. Clipclip – PR5 – 323,000 links
30. StartAid – PR5 – 637,000
31. Linkroll – PR5 – 147,000 links
32. Sk*rt – PR5 – 104,000 links
33. Listible – PR5 – 60,400 links
34. Feedmarker – PR5 – 58,800 links
35. Markaboo – PR5 – 48,400 links
36. Bringr – PR5 – 16,500 links
37. Gabbr – PR5 – 5000 links
38. Mybookmarks – PR5 – 916 links
39. Buddymarks – PR5 – 907 links
40. Tallstreet – PR5 – 408 links
41. Mylinkvault – PR5 – 71 links

Danh sách các mạng xã hội với PageRank 4-1

42. Ma.gnolia – PR4 – 818,000 links
43. Web2Announcer – PR4 – 305,000 links
44. Diigo – PR4 – 276,000 links
45. Plugim – PR4 – 120,000 links
46. Lifelogger – PR4 – 86,700 links
47. Dropjack – PR4 – 65,000 links
48. Indiasphere.Net – PR4 – 45,900 links
49. Otavo – PR4 – 35,000 links
50. Butterflyproject.nl – PR4 – 34,500 links
51. Lookmarks – PR4 – 32,700 links
52. Myvmarks – PR4 – 28,200 links
53. Blurpalicious – PR4 – 25,300 links
54. Cloudytags – PR4 – 24,100 links
55. Mysitevote – PR4 – 20,000 links
56. A1-Webmarks – PR4 – 15,200 links
57. Philoi – PR4 – 12,400 links
58. Oyax – PR4 – 12,000 links
59. Gravee – PR4 – 9940 links
60. Votelists – PR4 – 6150 links
61. Gd-Sites – PR4 – 5840 links
62. Contentpop – PR4 – 5490 links
63. Gaddiposh – PR4 – 3130 links
64. Urlex.Info – PR4 – 654 links
65. Connectedy – PR4 – 636 links
66. Connectedy – PR4 – 568 links
67. Unalog – PR4 – 162 links
68. Bookmarktracker – PR5 – 314 links
69. Marktd – PR3 – 130,000 links
70. Getboo – PR3 – 96,500 links
71. Listerlister – PR3 – 19,100 links
72. Bookmarkplace – PR3 – 15,100 links
73. Jigg.In – PR3 – 9220 links
74. Stirrdup – PR3 – 9220 links
75. Chaamp – PR3 – 7770 links
76. Ez4U – PR3 – 6520 links
77. Socialogs – PR3 – 5200 links
78. Business-Planet – PR3 – 4740 links
79. Articlesnetwork – PR3 – 3670 links
80. Wirefan – PR3 – 3030 links
81. Fritterware – PR3 – 2970 links
82. Sitesays – PR3 – 1560 links
83. Bookmark4You – PR3 – 948 links
84. Crowdfound – PR3 – 782 links
85. Authorcontent – PR3 – 513 links
86. Info4It – PR2 – 91,100 links
87. Palbe – PR2 – 9300 links
88. Dealoid – PR2 – 9270 links
89. Barksbookmarks – PR2 – 7370 links
90. Articlesarchieve – PR2 – 5350 links
91. Article-Publishers – PR2 – 4380 links
92. Latestramblings – PR2 – 3180 links
93. Xlmark – PR2 – 2120 links
94. Ebizgo.Info – PR2 – 1150 links
95. Actualtopics – PR2 – 749 links
96. Projecthear – PR1 – 19,600 links
97. Wordsjournal – PR1 – 14

Google PageRank: 4/10 http://www.informatique35.com/

Google PageRank: 4/10 http://www.portlandcvb.com

Google PageRank: 7/10 http://www.explorebim.com

Google PageRank: 2/10 http://gtug.biz

Google PageRank: 5/10 http://poolia.biz

Google PageRank: 1/10 http://1000spages.com

Google PageRank: 6/10 http://www.bizsugar.com

Google PageRank: 5/10 http://givealink.org

Google PageRank: 5/10 http://newsmeback.com

Google PageRank: 4/10 http://cloudytags.com

Google PageRank: 6/10 http://www.smallbusinessbrief.com

Google PageRank: 5/10 http://wirefan.com

Google PageRank: 3/10 http://www.izeby.com

Google PageRank: 4/10 http://medical-articles.net

Google PageRank: 5/10 http://www.haohaoreport.com

Google PageRank: 4/10 http://www.popscreen.com

Google PageRank: 3/10 http://zoomit.ca

Google PageRank: 6/10 http://scoopit.co.nz/

Google PageRank: 4/10 http://linkr.hu

Google PageRank: 5/10 http://baang.ir

Google PageRank: 5/10 http://www.bloggingcanadians.ca/

Google PageRank: 4/10 http://www.maglev08.com/

Google PageRank: 5/10 http://nylocalfoods.org

Google PageRank: 3/10 http://www.romgchamber.org/

Google PageRank: 4/10 http://www.congresomundialjjrperu2009.org/

Google PageRank: 3/10 http://www.bookmarkgolden.com/

Google PageRank: 6/10 http://www.bruher.com/

Google PageRank: 4/10 http://www.ornamentalplantpatentprotection.com/

Google PageRank: 3/10 http://www.socailmedianow.com/

Google PageRank: 7/10 http://www.faistapart.ca/

Google PageRank: 3/10 http://thetennisnetwork.us

Google PageRank: 3/10 http://terrybains.com/

,100 links

Rate this post

Các bình luận

1 bình luận

1 bình luận

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục Thủ thuật Website

Lên trên